Universitat Rovira i Virgili

Objectius

El lema de la Càtedra és Investigar, compartir, millorar.  Doncs, en efecte, investigar és l'objectiu fonamental de la Càtedra de Dolor Infantil URV - FG i el que tracta és de canalitzar, promoure i liderar la recerca en dolor infantil. Investigar per conèixer, sí, per saber què i com fer-ho, però sempre amb la voluntat de compartir. A la Càtedra ambdós verbs, investigar i compartir, es conjuguen simultàniament. El progrés, científic o de qualsevol altra mena,  en bona mesura depèn de compartir les experiències i els coneixements. Els més grans avenços en l'estudi i tractament del dolor resulten de la col·laboració de múltiples agents i actors.

Encara que investigar i conèixer pel simple plaer de fer-ho no és l'objectiu de la Càtedra. El què pretenem és contribuir a millorar la qualitat de vida dels joves i la de les seves famílies. Aquesta és la nostra voluntat i compromís. Aquí hi ha la màxima que guia les accions de la Càtedra: millorar la qualitat de vida dels nens amb dolor crònic (i la de la seva família) és possible. El esforços de la Càtedra de Dolor Infantil URV - Fundació Grünenthal van dirigits a tal fi. 

No obstant, el compromís de la Càtedra és contribuir a millorar el coneixement sobre el dolor i els seus efectes en les persones. Així doncs, la Càtedra vol col·laborar també en totes aquelles iniciatives que tinguin per objectiu l'estudi i el tractament del dolor, sense excloure cap iniciativa encara que no vagi dirigida als infants. De fet, els membres de la Càtedra són professionals amb projectes clínics aplicats i de recerca tant en població infantil, en adults, com en persones d'edat avançada.  

Els objectius específics que ens plantegem a la Càtedra i que cal destacar són:

Pujar

URV

Grup ALGOS

Fundación Grünenthal

SIP Plataform