Universitat Rovira i Virgili

IV Premi a la tasca contra el Dolor Infantil

El IV Premi a la tasca Contra el Dolor Infantil ha estat per la doctora Paloma Rubio Pascual per un model de tractament per a nens amb Síndrome de Dolor Regional Complex que s'ha implementat a la Unitat de Dolor del Servei d'Anestesiologia Pediàtrica de l'Hospital 12 de Octubre de Madrid. Aques model s'ha desenvolupat sota tres premises:  un equip multidisciplinar, l'aplicació d'un model biopsicosocial i el tractament ambulatori durant el procés de curació.

De dreta a esquerra: Ana Esquivias, patrona de Fundación Grünenthal, Dra. Paloma Rubio, Dr. Jordi Miró, Dr. Francisco Reinoso-Barbero

El primer premi, dotat amb 2.000€, un trofeu en al·legoria al dolor i un diploma acreditatiu, va ser entregat de la mà de la Sra. Ana Esquivias, patrona de Fundación Grünenthal. El projecte guanyador de la Dra. Rubio es va presentar a la sala auditori del Ministerio de Sanida, Asuntos Sociales e Igualdad, davant la gran audiència que va agrupar el passat 2 de febrer de 2018 la II Jornada Nacional de Dolor Infantil.

La doctora Rubio ha explicat que el tractament es realitza des de tres nivells simultanis:

- Farmacològic per l'anestesiòleg de la Unitat de Dolor Pediàtrica.

- Psicològic amb una avaluació integral de la unitat nen-adolescent i familia, pel psiquiatre i psicòleg de la Unitat de Salut Mental Infantojuvenil.

- Rehabilitador per la Unitat de Rehabilitació Infantil amb un programa personalitzat i integral, sempre en horari extraescolar.

Segons aquesta experta, l'objectiu és la rehabilitación funcional del nen i de la seva familia, que el nen i la unitat familiar tornin a la seva vida i activitat normal el més aviat possible i, fins i tot, que durant el tractament el menor pugui restar al seu entorn familiar, escolar i social. Això només és possible gràcies a la coordinació continua entre els agens implicats. "Aquest premi és un reconeixement a una tasca complicada i intensa que desenvolupem diferents especialistes: anestesiòlegs, psiquiatres, fisioterapeutes i traumatòlegs infantils", ha assegurat la Dra. Rubio.

En aquesta quarta edició del premi també s'han destacat dos projectes finalistesEstudio e investigación sobre el dolor agudo y crónico en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) presentat per la Dra. María Dolores Cárceles Barón de l'Hospital Clínico Universitario Vírgen de la Arrixaca de Murcia que s'ha endut el diploma com a primer finalista.

D'esquerra a dreta: Ana Esquivias, Dra. Maria Dolores Cárceles, Dr. Jordi Miró, Dr. Francisco Reinoso-Barbero

El segon lloc ha estat pel projecte Metodología de aprendizaje, microlearning y gamificación: Hospital sin Dolor y modelo de confort en pediatría de les infermeres  Encarna Gómez Gamboa i Imma Oliveras Giralt de la Fundació per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

D'esquerra a dreta: Ana Esquivias, Sra. Encarna Gómez Gamboa, Dr. Jordi Miró, Dr. Francisco Reinoso-Barbero

URV

Grup ALGOS

Fundación Grünenthal

SIP Plataform