Universitat Rovira i Virgili

Recerca

Fibroline
Painometer
Tractament cognitivoconductual del dolor crònic en nens i adolescents
Dolor post-quirúrgic en nens i adolescents
Neurofeedback per al tractament del dolor crònic
Educ@dol

Pujar

URV

Grup ALGOS

Fundación Grünenthal

SIP Plataform